Udkast til miljøgodkendelse

Gammel Borupvej 20, Tårs

31-08-2022

Silkeborg kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget

Ansøger ønsker en miljøgodkendelse efter de nugældende regler til produktion på et godkendt produktionsareal for at opnå mere fleksibilitet. Ansøger har søgt om Flex grupper i alle stalde hvilket giver mulighed for at producere smågrise og slagtesvin. Ændringerne sker i eksisterende stalde.

Husdyrbruget er et IE-brug med ca. 2.244 stipladser til slagtesvin.

Se udkastet til miljøgodkendelse her

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5 teammiljoe@hjoerring.dk 72 33 67 40
Deadlines

Høringsperiode

Fra den 26. august til 25. september 2022