Sådan køber du GoBasic på SKI 02.19

For alle statslige organisationer gælder det, at GoBasic indkøbes via en SKI aftale. SKI er Staten og Kommunernes Indkøbsservice, som laver fælles indkøbsaftaler, hvor alt det udbudstekniske er forhandlet på plads af SKI.

GoBasic indkøbes via SKI-aftalen: 02.19 - Software as a Service. Skriv til rasmus@beru.dk for at få indkøbsvejledning samt rammeaftalen inklusiv alle bilag.

Når du har modtaget de samlede SKI-dokumenter via e-mail, er indkøbsprocessen kort beskrevet som følger:

Tildelingsnotat med mulighed for direkte tildeling

I starter med at lave et notat ift. direkte tildeling vs miniudbud. Her beskriver I, at I skal have en hjemmeside og gerne vil købe den som “Software as a Service” via SKI 02.19. Som del af notatet skal I beskrive, at I har afsøgt leverandører på SKI 02.19 via SKI-kataloget og er nået frem til en række mulige leverandører ved at søge på, at I skal have et CMS.

Hvis søgningen viser kun et af produkterne efterlever jeres krav, skal dette noteres, hvorefter I skal lave en direkte tildeling. Hvis der er flere leverandører skal I i stedet lave et mini-udbud mellem disse.

Så er der styr på første del af udbudsformalia.

SKI-tildelingsmateriale

Herefter udarbejder I SKI-tildelingsmateriale, som du har modtaget via e-mail.

 • Bilag C Leveringsaftale: I skal tage stilling til kontraktens ikrafttrædelse og udløb. Dokumentet skal underskrives.
 • Bilag C.1 Kundens organisation og samarbejde: I skal udfylde projektleder og projektejer, samt faktureringsoplysninger.
 • Bilag C.2 Kundens bidrag og IT miljø: Her skal I intet gøre, hvis I er enige i vores præudfyldte skabelon.
 • Bilag C.3 Leverancebeskrivelse: Her skal I tage stilling til hvilke funktionelle tillægsydelser i ønsker, hvilket Serviceniveau, samt angive hvor mange konsulenttimer i forventer at bruge ift. tilpasning af løsning (design, implementering osv.). Endelig skal I angive hvilke typer af undervisning I ønsker. (Dette bilag kan være fin at tage en dialog omkring).
 • Bilag C.4 Licensbetingelser og deponeringsaftale: Her skal I intet gøre, hvis I er enige i vores præudfyldte skabelon.
 • Bilag C.5 Vederlag og incitatimenter. Udfyld de ydelser i ønsker og beregn samlet pris.
 • Bilag C.6 Ændringshåndtering: Her behøver I intet at gøre, hvis I er enige i standardforumleringerne.
 • Bilag C.7 Overtagelse: Her behøver I intet at gøre, hvis I er enige i standardforumleringerne.
 • Bilag C.8 Exit. Her behøver I intet at gøre, hvis I er enige i standardforumleringerne.
 • Bilag C.9 Databehandleraftale. Baseret på Datatilsynets skabelon. I skal udfylde kontaktoplysninger og verificere det med gult. Dokumentet skal underskrives.
 • Bilag B Retningslinjer for tildeling. Her står det samme som i denne liste, bare på SKI-sprog (22 sider).

Send materialet til SKI

 • Bilag B.2 Dokumentation for afløftning af udbudspligt. Dette dokument udfyldes på baggrund af bilag C5 / C3. Dokumentet skal sendes til SKI via mail, som det eneste. De resterende dokumenter er blot mellem kunde og leverandør.

I kan nu starte jeres GoBasic projekt.