Forms-modul

19-09-2022

Med Forms-modulet kan du nemt oprette en formular på en side.

Input fra slutbrugere som udfylder formularen kan enten modtages direkte på mail, eller gemmes i en database i GoBasic. Gemmes formularinput i databasen er det muligt at downloade excel ark med alle besvarelser på formularen.

Typisk use case

Forms modulet bruges ofte til at websitets brugere kan anmode om materialer, stille spørgsmål, tilmelde sig begivenheder eller besvare spørgeskema.

Opsætning af forms modulet

Indsæt forms modulet på en side og giv det en overskrift.

Under feltet Fields tilføjes de input felter du har brug for.

Under feltet Actions bestemmes de handlinger, som skal ske når slutbrugeren har udfyldt og indsendt formularen. Dette er bla. om formularinput skal sendes på mail eller gemmes i database.

Se oversigt over input felter og handlinger herunder:

Input felter

Forms Check box field

Indsæt et afkrydsningsfelt.

Forms Checkbox List Field

Indsæt en liste af afkrydsningsfelter, hvor slutbrugeren har mulighed for at sætte kryds ved flere felter.

Forms Drop Down Field

Indsæt en drop down picker, hvor slutbrugeren kan vælge én mulighed.

Valgmulighederne i drop down pickeren tilføjes under Section. Skriv en valgmulighed pr. linje:

Forms Email field

Indsæt et felt, der tjekker om slutbrugeren har skrevet en rigtig email adresse ind. På denne måde undgår du i højere grad at slutbrugeren skriver fejl i email adressen.

Forms File Upload Field

Tilføj muligheden for at slutbrugen kan uploade en eller flere filer og sende ind med formularen.

Forms Radio Button List Field

Indsæt en liste af radioknapper, hvor slutbrugeren har mulighed for at vælge én valgmulighed.

Forms Rating Field

Indsæt muligheden for at slutbrugeren kan afgive en vurdering, anført i en eller flere stjerner (eller et andet ikon).

Forms Text Box Field

Indsæt et felt, hvor slutbrugeren kan skrive fritekst. Der kan sættes en max. længde på inputtet, og mulighed for et længere tekstfelt.

Forms Text Literal

Brug dette felt til at indsætte et tekstfelt uden input muligheder fra slutbrugeren. Dette kan bruge til at lave længere forklaringerne eller beskrivelser af dele af formularen.

Actions

Forms Redirect Action

Når slutbrugeren har udfyldt og indsendt formularen kan du bruge handlingen Forms redirect action til at sende slutbrugeren videre til en ny side. Dette bruges især til at vise slutbrugeren en 'Tak for din input' side, så det bekræftes at I har modtaget formularinputtet.

Opret redirect siden først, og tilføj et internt link til siden under denne Action.

Forms Send Mail Action

Modtag input fra slutbrugeren, indsendt gennem formularen, på en email.

Det er vigtigt, at alle felterne under Settings udfyldes. Ellers modtages ingen email.

Forms Collect In Database Action

Brug denne handling til at opsamle input i en database, med mulighed for at lave excell udtræk.

Giv formularen et navn under Settings for at kunne finde den under Forms menupunktet i venstremenuen. Bruges samme navn på to eller flere formularer opsamles data samlet.

Kryptering i Forms-modulet

Formular-modulet kan bruges til at sende visse persondata, fordi al data sendes krypteret. Vi bruger AES-256-kryptering. Al data slettes automatisk efter seks måneder, hvis der bruger "Collect in database"-handlingen, hvor data opsamles i GoBasic.

Min formular virker ikke?

Oplever du, at din formular ikke virker, er det vigtigt at tjekke, at der ikke er to input felter med samme navn. Dette giver fejl i indsendelsen af formularen.

På denne side:

  • Formål med modulet
  • Input felter
  • Actions
  • Kryptering i modulet
  • Typiske fejl