Tekstredigering

14-03-2023

I denne artikel kan du læse om de basale værktøjer, du har brug for, når du skal redigere i brødtekst.

Tekstredigering foregår typisk i en Rich Text Editor. Her kan du fx indsætte links, billeder, formattere teksten osv. Rich Text Editoren er standard i body-feltet og indgår også i nogle moduler, hvor der indgår brødtekst.

Indsæt tekst uden formatering 

Brug 'Paste as text'  i værktøjslinjen til at indsætte tekst uden formatering. 

Tryk på 'Paste as text', inden du indsætter teksten.

Så længe knappen er trykket inde, bliver al tekst, du indsætter i editoren, renset for formatering. Det er en god idé at bruge 'Paste as text'-funktionen, når du indsætter tekst fra fx dokumenter, mails og andre websteder, da det sikrer at din sides tilgængelighed ikke forringes. 

Indsæt overskrift

 • Markér den tekst, du vil gøre til en overskrift.
 • Under 'Formats' i værktøjslinjen vælger du 'Headers' og den overskriftstørrelse du ønsker.

Vær opmærksom på hierakiet i dine overskrifter på siden, så du er sikker på at leve op til reglerne for tilgængelighed og samtidig forbedrer SEO.

Læs mere om webtilgængelighed og overskriftsrækkefølge: Tilgængelighed i GoBasic

Gør en overskrift til brødtekst

 • Marker teksten, du vil gøre til brødtekst.
 • Under 'Formats' vælger du 'Blocks' og herefter 'Paragraph' og teksten er nu formateret som brødtekst.

Fremhævet citat

Ønsker du at fremhæve en del af brødteksten, eller indsætte et citat kan du bruge formateringen 'Blockquote'.

 • Marker den tekst, der skal fremhæves.
 • Under 'Formats' vælger du 'Blocks' og herefter 'Blockquote'.

Indsæt link 

 • Marker den tekst, du ønsker at gøre til et link.
 • Klik på 'Insert /edit link' 
 • Vælg om teksten skal linke internt, eksternt, til fil i mediearkiv el. lign.
 • Udfyld linktitel.

Indsæt tabel 

Brug 'Table' i værktøjslinjen til at indsætte og opsætte tabeller. Tabellen formateres i Rich Text Editoren, men styles i websitets stylesheet.

 • Stil dig i tekstfeltet på det sted, hvor du vil indsætte en tabel.
 • Klik på 'Table', vælg 'Insert table' og bestem tabellens størrelse (antal rækker og kolonner).
 • Indstil tabellen under 'Table properties'. Angiv variablerne i procent ved at skrive % (OBS: Der må ikke være mellemrum mellem tallet og procenttegnet).
 • Indstil tabellens celler/kolonner ved at vælge 'Cell' > 'Cell properties'.
 • Indstilles bredden på én celle, gælder det for hele kolonnen. Skal en kolonne eksempelvis fylde 20% af selve tabellens bredde, skal du skrive 20% i feltet 'Width'.
 • Indstil tabellens rækker ved at vælge 'Row' > 'Row properties'.

Se også:

Indsæt billeder

Sådan bruger du mediearkivet

Sådan udskifter du en PDF

 

På denne side:

 • Redigere brødtekst og overskrifter
 • Indsæt citat 
 • Indsæt link 
 • Indsæt og indstil tabel