Page Checkers - scan dit indhold for tilgængelighedsfejl

12-03-2020

Det er nu muligt at scanne dit indhold for eventuelle tilgængelighedsfejl.

Her et screenshot af headline order checkeren.

Du kan som redaktør scanne for manglende Alt-tags på billeder og illustrationer, ukorrekte overskriftsrækkefølger, brudte links på sitet eller scanne for GDPR issues. Du finder værktøjerne nederst i toolbaren i venstre side.