Forbedringer til kontaktsøgning-modulet

01-09-2022

Der er et ønske om en mulighed for at kunne vælge kategorier til og fra i kontaktsøgning-modulet.

Fx hvis man har to forskellige lister af kontakter, hvoraf der kun skal være telefonnumre på den ene liste og ikke den anden. Det kan vi ikke i dag og listerne fremstår derfor med tomme felter i denne kolonne. Dette bliver ændret, så man med et flueben kan vælge hvilke kolonner, der skal vises.