1

12 af de 98 kommunesites efterlever tilgængelighedskravene

Der har netop været deadline for overholdelse webtilgængelighedskrav. Det betyder, at det er lovpligtigt for alle myndigheder at efterleve kravene om webtilgængelighed pr. 23. september 2020. Derudover skal alle myndigheder udarbejde en individuel tilgængelighedserklæring for deres websites. I erklæringen skal det fremgå, i hvilken udstrækning tilgængelighedskravene efterleves, og hvordan myndigheden vil udbedre fejlene. 

I forbindelse med etårsdagen for ikrafttrædelsen af webtilgængelighedsloven har vi i Berú udarbejdet en opdateret stikprøveanalyse, som giver et øjebliksbillede af, hvordan det går med tilgængeligheden på tværs af kommunerne. Og der er lang vej igen, hvis de 98 sites skal nå helt i mål. For kun 12 sites efterlever i dag kravene. 

Analysen er udelukkende baseret på en analyse af forsiden for de enkelte sites. Derfor ville analysen højst sandsynligt være endnu mere nedslående, hvis hele sitet blev gennemgået.

Vi har sammenfattet analysens konklusioner herunder.

Konklusioner

Analysen viser, at:

  • 12 af de 98 kommuner efterlever alle tilgængelighedskrav på forsiden (i 2020: 11)
  • 38 af de 98 kommuner efterlever alle tilgængelighedskrav i kategorien tekniske fejl (i 2020: 23). Typiske tekniske fejl er fejlbehæftet HTML, manglende navigationsmuligheder o.l. som gør det svært eller umuligt at anvende en skærmlæser.
  • Kun 36 af de 98 kommuner efterlever alle tilgængelighedskrav i kategorien designfejl (i 2020: 51). En typisk designfejl er, at kontrastforholdet mellem teksten og den bagvedliggende baggrund ikke er stor nok. Det betyder, at svagtseende kan have svært ved at læse teksterne.
  • 84 af de 98 kommuner efterlever tilgængelighedskravene i kategorien redaktionelle fejl (i 2020: 81). Én typisk fejl er, at der mangler tekst-beskrivelser af fx indhold i grafer og ikoner. En anden, at rækkefølgen på overskriftsrækkefølgen er forkert. Disse fejl kan gøre det svært for blinde at navigere i indholdet ved hjælp af en skærmlæser.

Sådan er analysen udarbejdet

Analysen er gennemført fra d. 21. til 23. september 2021. Den gennemgår hovedsites for de 98 kommuner.

I analysen har vi undersøgt forsiden af det enkelte site. Vi har anvendt det gratis tilgængelighedsværktøj Axe, som scanner sitet for tekniske fejl. Derudover har vores tilgængelighedseksperter manuelt kort gennemgået forsiden for redaktør- og designfejl.

Forbehold: Sitet kan efterfølgende være blevet tilrettet, så de identificerede fejl ikke længere forekommer. Analysen skal derfor ses som retningsanvisende og ikke som en tilbundsgående tilgængelighedserklæring af det enkelte site.

Analysen kan ikke anvendes som ekspertvurdering i forbindelse med udfyldelse af tilgængelighedserklæringen.

Den årlige tilgængelighedsanalyse skal skubbe på forbedringer

I Berú har vi som leverandør af websites til offentlige myndigheder arbejdet intensivt med webtilgængelighed de seneste år. I vores arbejdede erfarede vi tidligt, at det var nærmest umuligt at få et overblik over, hvordan det står til med at overholde tilgængelighedskravene i Danmark. Herunder hvilke typer af fejl, der er mest udbredte. Derfor valgte vi selv at producere dette overblik. Vores ambition er at gennemføre en årlig tilgængelighedsanalyse, som kan sætte fokus på forbedringen af offentlige websites. Ligeledes håber vi, at vores analyse af problemtyperne, vil kunne pinpointe de områder, hvor der særligt skal lægges en indsats. 

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed handler dels om de principper og teknikker, man skal følge, når man designer og udvikler websites og webapplikationer. Dels om den måde redaktørerne udarbejder indholdet i dagligdagen.

Formålet med webtilgængelighed er, at indholdet på websitet er tilgængeligt for alle – også fx blinde, svagtseende eller personer, der har et fysisk handicap, som gør, at de ikke kan anvende en mus. Her er det vigtigt, at indholdet kan aflæses korrekt af en skærmlæser. Webtilgængelighed er dog positivt for alle, da principperne gør det nemmere at navigere, og indholdet fremstår ensartet og let afkodeligt.

Hvis du gerne vil vide mere om webtilgængelighed eller blive klædt på med viden til at tilrette dit website, kan du læse mere på beru.dk/webtilgængelighed

 

Om Berú

Hos Berú udarbejder vi websites til offentlige og private kunder, der har samfundsmæssig betydning. Vi udvikler og supporterer levende, engagerende websites som efterlever lovkrav og gør det på webplatformen GoBasic, som vi selv har udviklet fra bunden.

Kontakt
For yderligere oplysninger om analysen eller spørgsmål, kontakt:

Partner, adm. direktør Berú
Rasmus Ørgaard Rudolf
50775690
rasmus@beru.dk

2Tal og fakta

Tilgængelighedsfejl fundet efter gennemgang af 98 danske kommuner.

Efterlevelse af tilgængelighed på 98 danske kommuners websites

Fuldt tilgængelig forside: 12
Korrekt teknisk opbygning: 38
Tilgængeligt design: 36
Korrekt redaktørarbejde: 84

Kommune (sorteret efter flest indbyggere)

Fuld tilgængelig forside

Korrekt teknisk opbygning

Tilgængeligt design

Korrekt redaktørarbejde

Eksempler på fejl

Bygget på GoBasic

Københavns Kommune     V V Forkerte aria-attributtter, semantisk ukorrekt HTML.  
Aarhus Kommune     V V Tomme links, aria-attribut eksisterer uden værdi.  
Aalborg Kommune      V   Links mangler detekterbar tekst, billede af tekst  
Odense Kommune    V V   Manglende alt-tekst på billeder  
Esbjerg Kommune     V V Forkert aria-attribut  
Vejle Kommune   V V   Manglende alt-tekst på billeder, billede af tekst  
Frederiksberg Kommune V V V V    
Randers Kommune       V Tekst ovenpå billede, knap mangler link/aria-tekst   
Viborg Kommune     V V aria-hidden element har fokuserbart indhold  
Kolding Kommune       V Identiske id-attributter, kontrastfejl  
Silkeborg Kommune       V Identiske id-attributter, role=img element mangler alternativ tekst, kontrastfejl  
Horsens Kommune       V role=img element mangler alternativ tekst, element har forkert aria-attribut, tekst ovenpå billede  
Herning Kommune V V V V    
Roskilde Kommune   V   V Kontrastfejl.  
Næstved Kommune   V V   Manglende alt tekst  
Slagelse Kommune   V   V Kontrastfejl  
Gentofte Kommune       V Kontrastfejl, semantisk ukorrekt HTML  
Sønderborg Kommune       V Kontrastfejl, manglende skærmlæsertekst til links, identiske ID-attributter  
Holbæk Kommune     V V Knap mangler skærmlæsertekst  
Gladsaxe Kommune       V Kontrastfejl, identiske id-attributter  
Hjørring Kommune V V V V   V
Helsingør Kommune     V   Identiske id-attributter, manglende alt-tekst på billeder  
Guldborgsund Kommune V V V V    
Skanderborg Kommune       V aria-hidden elementer indeholder fokuserbare elementer, kontrastfejl  
Køge Kommune   V   V Kontrastfejl  
Frederikshavn Kommune     V V Forkerte aria-attributter, aria-hidden elementer indeholder fokuserbar tekst  
Aabenraa Kommune V V V V    
Svendborg Kommune         Knap mangler detekterbar tekst, billede mangler alt-tekst, kontrastfejl  
Holstebro Kommune       V Identiske id-attributter, kontrastfejl  
Ringkøbing-Skjern Kommune   V   V Kontrastfejl  
Rudersdal Kommune     V V HTML-element mangler sprog-attribut, tomt heading-element  
Haderslev Kommune       V Kontrastfejl, identiske id-attributter  
Lyngby-Taarbæk Kommune       V Kontrastfejl, forkert aria-tekst  
Hvidovre Kommune       V Links mangler skærmlæsertekst, semantisk forkert <ul>-liste, kontrastfejl  
Faaborg-Midtfyn kommune   V   V Kontrastfejl  
Fredericia Kommune V V V V    
Hillerød Kommune       V Kontrastfejl, manglende skærmlæsertekst på links  
Høje-Taastrup Kommune     V V Fokuserbare elementer har aria-hidden attribut, knap manlger skærmlæsertekst  
Varde Kommune         Kontrastfejl, manglende alt-tekst på billeder, manglende link-tekst, identiske id-attributter  
Greve Kommune   V   V Kontrastfejl  
Kalundborg Kommune   V   V Kontrastfejl  
Ballerup Kommune       V Kontrastfejl, identiske id-attributter  
Favrskov Kommune       V Kontrastfejl, link mangler detekterbar tekst  
Hedensted Kommune       V Kontrastfejl, interaktive elementer er skjult for skærmlæser  
Skive Kommune     V V aria-hidden element indeholder fokuserbart element  
Vordingborg Kommune       V Kontrastfejl, forkert aria-værdi  
Frederikssund Kommune   V   V Kontrastfejl  
Thisted Kommune   V     Billede af tekst, kontrastfejl  
Tårnby Kommune       V Kontrastfejl, fokuserbart element har aria-hidden attribut  
Egedal Kommune       V Kontrastfejl, manglende alt-tekster på billeder i feed, manglende skærmlæsertekst på knap  
Vejen Kommune     V V Fokuserbart element indeholder aria-hidden attribut  
Syddjurs Kommune         Kontrastfejl, <html>-element mangler sprog-attribut, billede mangler alt-tekst  
Mariagerfjord Kommune       V Kontrastfejl, form-element mangler label  
Lolland Kommune   V   V Kontrastfejl  
Assens Kommune   V   V Kontrastfejl  
Gribskov Kommune V V V V   V
Ikast-Brande Kommune V V V V    
Furesø Kommune       V Kontrastfejl, link mangler detekterbar tekst  
Fredensborg Kommune       V Link mangler detekterbar tekst, kontrastfejl  
Bornholms Regionskommune       V Kontrastfejl, id-attributter er ikke unikke  
Rødovre Kommune     V V Slider mangler pauseknap  
Jammerbugt Kommune     V   Hardcoded tekst på video uden captions eller hjælpetekst, links mangler detekterbar tekst   
Middelfart Kommune         Kontrastfejl, identiske id-attributter, <html>-element mangler sprog-attribut, billede mangler alt-tekst  
Norddjurs Kommune   V   V Kontrastfejl  
Tønder Kommune       V <html>-element mangler sprog-attribut, interaktive elementer er skjult for skærmlæser, kontrastfejl  
Vesthimmerland Kommune V V V V   V
Brønderslev Kommune         Kontrastfejl, billede af tekst, knap mangler detekterbar tekst  
Faxe Kommune     V V Semantisk forkert <ul> liste  
Brøndby Kommune V V V V    
Ringsted Kommune     V V Manglende linktekst  
Odsherred Kommune       V Kontrastfejl, id-attributter er ikke unikke  
Nyborg Kommune       V Kontrastfejl, knap mangler detekterbar tekst  
Halsnæs Kommune   V   V Kontrastfejl  
Rebild Kommune     V V Identiske id-attributter, knap mangler forståelig tekst  
Sorø Kommune       V Kontrastfejl, knap mangler forståelig tekst  
Nordfyns Kommune   V   V Kontrastfejl  
Herlev Kommune   V     Kontrastfejl, billeder mangler alt-tekst  
Albertslund Kommune V V V V    
Lejre Kommune       V Kontrastfejl, form-element mangler label  
Billund Kommune         Kontrastfejl, <html>-element mangler sprog-attribut, billeder mangler alt-tekst  
Allerød Kommune       V id-attributter er ikke unikke, kontrastfejl  
Hørsholm Kommune       V Kontrastfejl, id-attributter er ikke unikke  
Kerteminde Kommune       V Kontrastfejl, id-attributter er ikke unikke  
Ishøj Kommune     V V Links mangler detekterbar tekst  
Stevns Kommune (lancering 15. januar) V V V V   V
Glostrup Kommune       V Kontrastfejl, semantisk forkert struktureret <ul>-element  
Odder Kommune       V Knapper mangler detekterbar tekst, kontrastfejl  
Solrød Kommune       V Knapper mangler skærmlæsertekst, kontrastfejl  
Struer Kommune     V V Knap mangler detekterbar tekst  
Morsø Kommune       V Kontrastfejl, ikoner mangler alternativ tekst, links mangler detekterbar tekst  
Lemvig Kommune   V   V Kontrastfejl  
Vallensbæk Kommune   V   V Kontrastfejl  
Dragør Kommune   V   V Kontrastfejl  
Langeland Kommune   V   V Kontrastfejl  
Ærø Kommune   V   V Kontrastfejl  
Samsø Kommune   V   V Kontrastfejl  
Fanø Kommune   V   V Kontrastfejl  
Læsø       V Kontrastfejl, element mangler aria-tekst