1

Kun 12 ud af 116 statslige sites efterlever tilgængelighedskravene.

Den nye tilgængelighedslov er netop trådt i kraft. Det betyder, at det er lovpligtigt for alle myndigheder at efterleve kravene om teknisk tilgængelighed senest pr. 23. september 2020. Nye sites, lanceret efter d. 23. september 2018, skal allerede nu efterleve reglerne. Derudover skal alle myndigheder udarbejde en individuel tilgængelighedserklæring for deres websites. I erklæringen skal det fremgå, i hvilken udstrækning tilgængelighedskravene efterleves, og hvordan myndigheden vil udbedre fejlene.

I forbindelse med, at tilgængelighedsloven er trådt i kraft, har vi i Berú udarbejdet en stikprøveanalyse, som giver et øjebliksbillede af, hvordan det går med tilgængeligheden i staten. Og der er lang vej igen, hvis de 116 sites skal nå helt i mål. Kun 12 af sitene efterlever kravene.

Tallet er baseret på en analyse af forsiden for de enkelte sites. Derfor ville det højst sandsynligt være lavere, hvis hele sitet blev gennemgået.

Vi har sammenfattet analysens konklusioner herunder.

 

Konklusioner

Analysen viser, at:

  • 12 ud af 116 sites efterlever alle tilgængelighedskrav på forsiden.
  • 25 ud af 116 efterlever alle tilgængelighedskrav i kategorien tekniske fejl. Typiske tekniske fejl er fejlbehæftet HTML, manglende navigationsmuligheder o.l.
  • 31 ud af 116 efterlever alle tilgængelighedskrav i kategorien designfejl. En typisk designfejl er, at kontrastforholdet mellem teksten og den bagvedliggende baggrund ikke er stor nok. Det betyder, at svagtseende kan have svært ved at læse teksterne.
  • 86 ud af 116 efterlever tilgængelighedskravene i kategorien redaktionelle fejl. Én typisk fejl er, at der mangler tekst-beskrivelser af fx indhold i grafer og ikoner. En anden, at rækkefølgen på overskrifterstørrelserne er forkert. Disse fejl kan gøre det svært for blinde at navigere i indholdet ved hjælp af en skærmlæser.

Sådan er analysen udarbejdet

Analysen er gennemført fra d. 25. september til d. 7. oktober. Den gennemgår hovedsites for de 17 ministerier samt hovedsites for de underliggende styrelser og selvejende institutioner under ministerierne.

I analysen har vi undersøgt forsiden af det enkelte site. Vi har anvendt det gratis tilgængelighedsværktøj Axe, som skanner sitet for tekniske fejl. Derudover har vores tilgængelighedseksperter manuelt gennemgået forsiden for redaktør- og designfejl.

Forbehold: Sitet kan efterfølgende være blevet tilrettet, så de identificerede fejl ikke længere forekommer. Analysen skal derfor ses som retningsanvisende og ikke som en tilbundsgående tilgængelighedserklæring af det enkelte site.

Analysen kan ikke anvendes som ekspertvurdering i forbindelse med udfyldelse af tilgængelighedserklæringen.

Den årlige tilgængelighedsanalyse skal skubbe på forbedringer

I Berú har vi som digitalbureau arbejdet intensivt med webtilgængelighed de seneste to år. I vores arbejdede erfarede vi tidligt, at det var nærmest umuligt at få et overblik over, hvordan det står til med at overholde tilgængelighedskravene i Danmark. Herunder hvilke typer af fejl, der er mest udbredte. Derfor valgte vi selv at producere dette overblik. Vores ambition er at gennemføre en årlig tilgængelighedsanalyse, som kan sætte fokus på forbedringen af offentlige websites. Ligeledes håber vi, at vores analyse af problemtyperne, vil kunne pinpointe de områder, hvor der særligt skal lægges en indsats.

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed handler dels om de principper og teknikker, man skal følge, når man designer og udvikler websites og webapplikationer. Dels om den måde redaktørerne udarbejder indholdet i dagligdagen.

Formålet med webtilgængelighed er, at indholdet på websitet er tilgængeligt for alle – også fx blinde, svagtseende eller personer, der har et fysisk handicap, som gør, at de ikke kan anvende en mus. Her er det vigtigt, at indholdet kan aflæses korrekt af en skærmlæser. Webtilgængelighed er dog positivt for alle, da principperne gør det nemmere at navigere, og indholdet fremstår ensartet og let afkodeligt.

Om Berú

Hos Berú hjælper vi ambitiøse kommunikationsansvarlige med at formidle viden og information, der har samfundsmæssig betydning. Vi udvikler og supporterer levende, engagerende websites og producerer selv film, da vi tror på, at filmformatet er afgørende for at lykkes.

Kontakt
For yderligere oplysninger om analysen eller spørgsmål, kontakt:

Managing Partner, Berú
Rasmus Ørgaard Rudolf
50775690
rasmus@beru.dk

2Tal og fakta

Tilgængelighedsfejl fundet efter gennemgang af 116 statslige websites

Efterlevelse af tilgængelighed på 116 statslige websites

Fuldt tilgængelig forside: 12
Korrekt teknisk opbygning: 25
Tilgængeligt design: 31 
Korrekt redaktørarbejde: 86

  Fuld tilgængelig forside Korrekt teknisk opbygning Tilgængeligt design Korrekt redaktørarbejde Eksempler på fejl
Statsministeriet       V Labels til formularelement (søgning), semantisk forkert liste, kontrastfejl
Regeringen.dk       V Semantisk forkerte elementer, manglende label på element
           
Beskæftigelsesministeriet       V Manglende alt tekst på iframe, kontrastfejl, aria tekst på
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)     V V Semantisk forkerte <ul> elementer, manglende label på <form> element
Arbejdstilsynet         Manglende alt tekst på iframe, kontrastfejl, aria tekst på <button> elementer
Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø       V Manglende aria-label eller anden indikator på <button> elementer, kontrastfejl
Arbejdsmiljørådet       V Kontrastfejl, zooming må ikke være disabled på sitet
Cabi         Alt tekst på billeder, alt tekst på billeder, synlig tabbing, labels til <form> elementer
ATP       V Pauseknap på slider, manglende aria tekst, kontrastfejl
Arbejdsmarkedets erhvervssikring         Pauseknap på slider, farvekontrast (her på identitetsfarven på hvid baggrund), manglende sprogangivelse på <html> elementet, alt tekst på billeder
Arbejdsmarkedets feriefond     V V ID er ikke unikke, "lang" attribut mangler
LD Fonde V V V V  
           
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet         Synlig tabbing, unikke ID værdier på HTML elementer, skip link i hovednavigationen
GEUS V V V V  
DMI         Alt tekst på billeder, kontrastforhold, semantisk forkerte <ul> elementer, zooming og scaling må ikke være disabled på sitet, scrollable områder skal være tilgængelige keyboard mm.
Energistyrelsen       V Skip link skal være synligt ved tab, alt tekst på links
Geodatastyrelsen         Kontrastfejl, et alt tag på et billede
SDFE V V V V  
Forsyningstilsynet       V Manglende skip link, alt content på siden skal være omgivet af landmarks, <form> elementer skal have labels
Energinet       V Kun noget af sitet er synligt ved tab, manglende pauseknap på slider, kontrastforhold ml. den gule og grønne farve
Klimarådet         Ikke muligt at navigere i sitet med tab (og ikke synlig tabbing), manglende ARIA labels, kontrastforhold
           
Erhvervsministeriet     V   Søgefeltet har ikke noget tekst til skærmlæsere, manglende alt tekst på iframe
Erhvervsstyrelsen V V V V  
Finanstilsynet       V Navigationen ændrer placering afhænigt af, om du er på forsiden eller en underside, synlig tab navigation, synligt og tabbart skiplink
Søfartsstyrelsen         Tabbart skiplink, flere elementer har samme ID, manglende alt tekst på billeder
Nævnenes Hus     V V Søgefeltet har ikke noget tekst til skærmlæsere
Patent- og Varemærkestyrelsen         Farvekontrast (bl.a. temafarven med hvid tekst), alt tekst på billeder
Sikkerhedsstyrelsen         Semantisk forkerte <ul> elementer, manglende tekst til skærmlæser på button
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen V V V V  
Nordsøfonden       V Manglende pauseknap i slider, kontrastforhold, zooming må ikke være disabled på sitet
Vækstfonden       V Tabbart og synligt skip link
EKF       V Kontrastforhold, alt tekst på billeder, <li> elementer skal være indkrænset af <ul> eller <ol> elementer
Dan Pilot   V   V Kontrastforhold, alt tekst på billeder, alt tekst på links
Dansk Standard         ID værdier skal være unikke på HTML elementer, alt tekst på billeder
Dansk Design Center         Kontrastfejl, alt tekst på billeder, ID værdier i HTML elementer skal være unikke
Visit Denmark       V Synlig tab navigation, alt tekst på links, ID værdier skal være unikke på HTML elementer
Finansiel Stabilitet       V Farvekontrast, manglende "lang" attribut på HTML element, en enkelt alt tekst på et billede
           
Forsvarsministeriet          Manglende alt tag på iframe, manglende tekst til skærmlæser på et par links
Beredskabsstyrelsen         Kontrastforhold, manglende alt tag på iframe
Forsvaret         Manglende alt tag på iframe, ID værdier skal være unikke på HTML elementer
Forsvarets Auditørkorps   V     Manglende alt tag på iframe, links er ikke visuelt tilgængelige (mangler en visuel linkangivelse)
Forsvarets Efterretningstjeneste   V     Manglende alt tag på iframe, links er ikke visuelt tilgængelige (mangler en visuel linkangivelse)
Hjemmeværnet   V     Manglende alt tag på iframe, links er ikke visuelt tilgængelige (mangler en visuel linkangivelse)
           
Justitsministeriet       V Zoom må ikke være disabled på sitet, <form> elementer skal have labels
Kriminalforsorgen       V Kontrastforhold, <li> elementer skal være omgivet af <ul> eller <ol>
Anklagemyndigheden       V Mange HTML elementer har samme ID værdi, <form> element mangler label
Rigspolitiet         Zoom må ikke være disabled på sitet, en enkelt ID attribut som ikke er unik, et enkelt billede uden alt tag
Civilstyrelsen       V HTML tag indeholder to forskellige "lang" attributter ifht "lang" og "xml:lang" (skal være det samme), input knap skal have ARIA label, link skal have alt tag
Datatilsynet V V V V  
Domstolsstyrelsen         Tabbart og synligt skip link, kontrastforhold, alt tekst på billeder
Det Kriminalpræventive Råd       V Farvekontrast (primærfarve m hvid tekst), alt tekst til links, alt tekst til iFrame
           
Kirkeministeriet       V Tab navigation skal være synlig, form elementer skal have labels, et par links mangler alt tags
           
Kulturministeriet       V Form elementer skal have labels, synligt skip link ved tab
Slots og Kulturstyrelsen       V Skip link er skjult og ikke tabbart, ID værdi er skal være unikke på HTML elementer, kontrastforhold på teksten i søgefeltet
Rigsarkivet         Tab navigation skal være synlig, alt tekst på et billeder, labels mangler på form element
           
Skatteministeriet        V Kontrastforhold samtlige steder, <html> element mangler "lang" attribut, zoom må ikke være disabled på sitet
SKAT   V V   En iframe mangler alt tekst, to fejl på kontrastforhold
Skatteankestyrelsen       V Søgefelt-ikon tekst til skærmlæser, kontrastforhold på den orange knap med hvid tekst 
Spillemyndigheden         Manglende labels på form elementer, alt tekst på billeder
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen V V V V  
Administrations- og Servicestyrelsen       V Kontrastforhold + zoom er disabled på et element 
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen       V Kontrastforhold + zoom er disabled på et element
Motorstyrelsen       V Kontrastforhold + zoom er disabled på et element
Toldstyrelsen   V   V Kontrastforhold
Skattestyrelsen   V   V Kontrastforhold
Vurderignsstyrelsen   V   V Kontrastforhold 
Gældsstyrelsen       V Kontrastforhold + zoom er disabled på et element
           
Sundheds- og ældreministeriet   V   V Visuel linkangivelse mangler
Statens Serum Institut       V Knap mangler tekst til skærmlæser
Sundhedsstyrelsen       V Skip link er ikke synligt, muligvis kontrastforhold på baggrundvideo m. hvid tekst, semantisk ukorrekte <ul> elementer
Styrelsen for patientsikkerhed       V Skip link mangler (eller er ihvetfald ikke synligt), semantisk ukorrekte <ul> elementer
Lægemiddelstyrelsen       V Skip link mangler/ikke synligt, rigitg mange fejl på kontrastforhold, manglende alt tags på links
Sundhedsdatastyrelsen        V Kontrastforhold, synlig tabbar navigation mangler, synligt skip link mangler
Det Etiske Råd         Synligt skip link mangler, kontrastforhold, label til form element mangler
National Videnskabs Komité       V Manglende "lang" attribut på <html> element, kontrastforhold, label til form element mangler
Nationalt Genomcenter  V V V V  
           
Transport- og Boligministeriet       V Kontrastforhold, zooming må ikke være disabled, form element mangler label
Bygningsstyrelsen       V Kontrastforhold, zooming må ikke være disabled, form element mangler label
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen       V Mange fejl på kontrastforhold, alt tekst på links, <html> element mangler "lang" attribut
Vejdirektoratet        V Mange fejl på kontrastforhold, "aria-hidden=true" elementer må ikke indeholde fokuserbare elementer, alt tekst på links mangler
Banedanmark    V   V Synligt skip link mangler, mulig kontrastfejl på banner med hvid tekst og billede (ellers ingen violations, disse to har Axe ikke opfanget)
Havarikommisionen     V V "Søg i arkivet" tekst på søgefelt lever ikke op til kontrastforhold, ellers ingen fejl
           
Udenrigsministeriet       V Maximum-scale umuliggør zoom på mobile enheder
           
Uddannelses- og Forskningsministeriet         Manglende synligt skiplink, kontrastforhold, iframe mangler alt-tekst
SU     V V Manglende synlgit skiplink, kontrastforhold
           
Udlændinge- og integrationsministeriet     V   Manglende synligt skiplink, ingen pauseknap i slider, kontrastforhold, iframe mangler alt tekst
Udlændingestyrelsen       V Forkert ARIA attribut på <div> element, kontrastfejl
           
Børne- og Undervisningsministeriet       V Synligt skip link mangler, semantisk ukorrekt <ul> element, zooming må ikke være disabled på sitet
Styrelsen for undervisning og kvalitet       V Synligt skip link mangler, semantisk ukorrekt <ul> element, zooming må ikke være disabled på sitet
Styrelsen for IT og læring     V V Synligt skip link mangler, semantisk ukorrekt <ul> element, zooming må ikke være disabled på sitet
           
Social- og Indenrigsministeriet V V V V  
Socialstyrelsen     V V Synlig tabbing, brug af unikke id værdier på html elementer
Familieretshuset     V V Manglende skip link i navigationen, brug af unikke id værdier på HTML elementer
Ankestyrelsen       V Synlig tab navigation mangler, skip link mangler, kontrastforhold
Danmarks Statistik   V   V Synlig tab navigation mangler, kontrastforhold
De Økonomiske Råd       V Kontrastforhold, alt tekst på links, zoom må ikke være disabled på sitet
CPR V V V V  
VIVE       V Kontrastforhold, <button> elementer mangler tekst til skærmlæsere, manglende alt tekst på links
Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed V V V V  
Børnerådet         Manglende skip link i navigationen, manglende sprogangivelse i <html> elementet, manglende alt tags på billeder
Frivilligrådet       V Pauseknap på slider, synlig tabbing
Det Centrale Handicapråd   V   V Farvekontrast, skip link er ikke fokuserbart med tabbing
Rådet for Socialt Udsatte      V V Semantisk forkerte <ul> elementer, siden mangler et "main" landmark, forkert rækkefølge i headings
           
Miljø- og Fødevareministeriet     V V Kontrastforhold (47 fejl), et enkelt alt tag på link
Fødevarestyrelsen       V Synligt skip link mangler, synlig tab navigation i menuen, semantisk ukorrekte <li> elementer som ikke er i <ul> eller <ol>
Landbrugstyrelsen       V Manglende alt tekst på links, form element mangler label
Miljøstyrelsen     V V HTML fejl (<ul> + skærmlæser tekst til button)
Naturstyrelsen     V V Cludo knap mangler skærmlæser tekst, semantisk ukorrekt <ul> element, form element mangler label
Kystdirektoratet     V V Visuel linkangivelse, manglende skærmlæsertekst til <button> element
Madkulturen       V Tab navigation er ikke synlig, "aria-hidden" elementer må ikke indeholde fokuserbare elementer, alt tags på let par links mangler
           
Finansministeriet         Alt tekst på billeder, kontrastforhold, skip link er ikke synligt
Digitaliseringsstyrelsen  V V V V  
Moderniseringsstyrelsen     V V 13 forkerte aria-labels, 3 alt manglende alt tags på links
Statens Administration     V V 8 invalid aria tags, 2 manglende alt tags på links
Statens IT     V   Zoom er disabled på sitet, 1 manglende alt tag på iframe
Center for offentlig innovation         Mange fejl på kontrastforhold, manglende alt tags på billeder, manglende pauseknap i slider, skip link ikke synlig