Pie Chart

Cirkeldiagrammet bruges og virker på samme måde som doughnut diagrammet.

Eks. 1: Pie Chart med tooltips.

Dapibus Cursus

Donec sed odio dui.

Kilde: Berú 2020

Typisk use case

Hvis du vil præsentere en mængde data på en let læselig måde, er grafmodulerne gode til netop dette, da de er interaktive, så brugeren ikke selv skal aflæse hver enkelt værdi, men blot kan holde musen over de forskellige elementer.