Analytics i GoBasic: Readability Checker

18-09-2023

Læsbarhedstjekkeren i GoBasic kan du bruge til at undersøge, om dit site lever op til almene standarder for letlæselighed med udgangspunkt i lix-beregningen. Værktøjet er en del af Analytics-panelet i GoBasic.

Når du bruger værktøjet har du to felter at fokusere på. I det første felt har du en dropdown, hvor du kan bestemme resultatoversigtens grænseværdi - det vil sige den værdi, hvor tjekkeren skal skære de nedre resultater fra.

Billedet viser dropdown til valg af grænseværdi i læsbarhedstjekkeren.

Derudover har du selve resultatoversigten, hvor du kan få overblik over dine indholdssider og deres respektive lixtal. Du har mulighed for at skjule valgte sider fra oversigten, og du kan gå direkte til en underside for at undersøge nærmere.

Billedet viser oversigtspanelet efter en læsbarhedsscanning.

Mere om læsbarhed

Læsbarheden beregnes på baggrund af sætningslængde og brugen af lange ord, og skal blot anses som et udgangspunkt til videre arbejde med læsbarhed. Lixtal kan i sig selv altså ikke eksklusivt bruges til at vurdere læsbarhed, men det er et fint overbliksredskab, der kan give dig en bedre indsigt i indholdet på dine sites. 

Lixtal-beregningen tager ikke højde for fx sætningsstruktur og kontekst, så tallet skal bare opfattes som en umiddelbar indikator, og ikke nødvendigvis et signal om, at nu skal indholdet gøres lettere læseligt med det vuns!

I denne artikel...

  • Lær mere om Lixtallet, og læsbarhed på dit site